De uitleg van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Januari 2016

Dient een particuliere arbeidsongeschriktheídsverzekering aangemerkt te worden als een schade- of een sommenverzekering? Indien sprake is van een schadeverzekering wordt de verzekeraar gesubrogeerd in de vordering van de verzekerde en komen verzekeringsuitkeringen eerder voor voordeelverrekening in aanmerking. Marko Jongkind bespreekt de jurisprudentie en de doctrine over deze kwesties, waarbij de verschillende uitlegmethoden van (bepalingen in) een verzekeringsovereenkomst aan bod komen. Marko signaleert dat alleen duidelijk en begrijpelijk geformuleerde verzekeringsvoorwaarden partijen zekerheid bieden over de wijze waarop bij het vaststellen van het recht op uitkering rekening wordt gehouden met het inkomen van de verzekerde.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden