Inzichtelijk arrest over de verjaringstermijn van 5 jaar door het Hof Den Bosch

Juni 2018

Het Hof Den Bosch heeft in een uitspraak van 5 juni 2018 geoordeeld over een beroep op verjaring in een geschil tussen een eigenaar van een bedrijfspand en een leverancier van (beweerdelijk gebrekkige) dakpanelen. In zijn overwegingen bespreekt het Hof op overzichtelijke wijze de rechtspraak van de Hoge Raad over de verjaringstermijn van 5 jaar van artikel 3:310 lid 1 BW. Het beroep op verjaring wordt vervolgens gehonoreerd.

De uitspraak treft u hier aan.

 

 

 

Onze specialismes

Heldere zaken

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief! Wij sturen deze alleen wanneer er zich een belangrijke ontwikkeling voordoet, of als er iets anders is waarvan wij vinden dat onze relaties dat echt moeten weten.

Dus niet elke week of elke maand, maar alleen als er echt iets te melden is. Wel zo helder.

©2018 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden

;