Hoge Raad geeft verzekeraars gelijk

Een bepaling in de polisvoorwaarden van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering die bepaalt dat de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op basis van rapportage van door de verzekeraar aangewezen deskundigen is geen oneerlijk beding in de zin van Richtlijn 93/13/EEG.

Lees hier de toelichting van Marko Jongkind en Ronna Rutten op het arrest van de Hoge Raad van 28 september 2018 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1800).

Onze specialismes

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden