Aansprakelijkheid expert voor aankoopkeuring?

Aan welke vereisten moet een expertiserapport van aankoopkeuring van een zeiljacht voldoen? En wat is het beoordelingskader voor een schadevergoeding als de koper na de aankoop meent dat het zeiljacht aanzienlijk minder zeewaardig is dan door de aankoopexpert gerapporteerd?

Bij een HISWA-aankoop moet de aankoopexpert rapporteren over de algemene toestand van en eventuele essentiële gebreken aan het zeiljacht, voor zover hij deze heeft kunnen constateren door non-destructief onderzoek van de voor hem gemakkelijk bereikbare en toegankelijke gedeeltes van het zeiljacht. Gelet hierop en het bepaalde in art. 7:401 BW moet worden beoordeeld of de aankoopexpert heeft nagelaten bij de opdrachtgever melding te maken van essentiële gebreken aan het zeiljacht, terwijl een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot daarvan wel melding zou hebben gemaakt op basis van non-destructief onderzoek van de toegankelijke onderdelen van het zeiljacht. In het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 20 februari 2019 wordt de eis van de opdrachtgever tot de expertise (koper van het onderzochte zeiljacht) tegen de aankoopexpert integraal afgewezen. Dat komt vooral doordat de koper er niet in slaagt te bewijzen dat de gebreken die hij na aankoop ontdekte reeds bestonden bij de aankoopkeuring en/of zichtbaar waren zonder elementen van het schip te verwijderen (destructief onderzoek).

Klik hier voor het vonnis.

 

Onze specialismes

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden