Netherlands Commercial Court - sinds 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 kunnen procedures worden gevoerd voor het Netherlands Commercial Court (“NCC”). Het NCC, dat is opgericht in aanvulling op de reeds bestaande Nederlandse rechterlijke instanties, is met name bedoeld voor complexe, internationale civielrechtelijke geschillen, zoals vorderingen in collectieve acties, handelsgeschillen en vorderingen tot vernietiging van een arbitraal vonnis. De procedure voor het NCC wordt gevoerd in de Engelse taal. Hierdoor krijgen partijen die de Nederlandse taal niet machtig zijn een betere toegang tot het hoog aangeschreven Nederlandse rechtssysteem. De griffierechten zijn internationaal competitief, namelijk € 15.000,= voor een procedure over de merites in eerste aanleg.
 
Een keuze om de zaak aan het NCC voor te leggen kan worden gemaakt als de Rechtbank Amsterdam bevoegd is. Het NCC heeft geen bevoegdheid in die zaken waarin een speciale rechterlijke kamer is aangewezen. Nu de Rechtbank Rotterdam in beginsel exclusief bevoegd is in maritieme zaken betekent dit dat dergelijke maritieme zaken niet bij NCC gevoerd kunnen worden. Wel kan er in die zaken ook voor de Rotterdamse rechter in het Engels worden geprocedeerd, net als overigens in diverse andere internationale handelsgeschillen. Daarbij zijn de griffierechten voor een dergelijke procedure in Rotterdam aanzienlijk lager, namelijk ongeveer € 4.000,=.   
 
Nederland biedt dus verschillende aantrekkelijke opties om internationale geschillen te laten beslechten.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden