CLNI 2012 op 1 juli 2019 in werking

Op 7 juni 2018 heeft Nederland het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (het “CLNI 2012”) bij akte van aanvaarding goedgekeurd. Ook heeft zij op dezelfde dag het CLNI 1988, waar Nederland momenteel partij bij is, opgezegd. Concreet betekent dit dat het CLNI 2012 op 1 juli 2019 in werking zal treden.

Ten opzichte van het 1988-Verdrag is bij het CLNI 2012 onder meer het toepassingsbereik geografisch gezien uitgebreid en zijn de limieten verhoogd. De verdragstekst kan hier worden geraadpleegd. 

 

 

Onze specialismes

Heldere zaken

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief! Wij sturen deze alleen wanneer er zich een belangrijke ontwikkeling voordoet, of als er iets anders is waarvan wij vinden dat onze relaties dat echt moeten weten.

Dus niet elke week of elke maand, maar alleen als er echt iets te melden is. Wel zo helder.

©2018 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden

;