Fraude en de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Juli 2017

In situaties van fraude bij particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kan de verzekeraar vaak het vereiste opzet van de verzekeringnemer alleen aantonen met behulp van vermoedens.

In hun overzichtsartikel "Fraude en de arbeidsongeschiktheidsverzekering" onderzoeken Marko Jongkind en co-auteur Maartje Verheijden onder meer of nadere invulling gegeven kan worden aan de feiten en omstandigheden die tot zo’n vermoeden van opzet kunnen leiden. Zij komen tot de aanbeveling om ook gedurende de looptijd van een arbeidsongeschiktheidsuitkering met een bepaalde regelmaat via een gestandaardiseerd vragenformulier duidelijke en concrete informatie over de situatie van de verzekeringnemer in te winnen.

Download PDF

Deel dit artikel

Relatedarticles

Newsletter


Would you like to be kept up to date on important developments and updates, please subscribe to our newsletter here!

©2024 Van Traa advocaten N.v. All rights reserved