Aansprakelijkheid voor vallen en uitglijden, stapje voor stapje beoordeeld

December 2017

Toen afgelopen zomer de mussen van het dak (van IKEA) vielen, heeft de Hoge Raad een zaak over een glijpartij door winterse omstandigheden voor de deur van een IKEA afgedaan op grond van art. 81 RO. Het arrest van het hof is hierdoor in stand gebleven. De zaak gaat over een bezoekster die vlak voor de ingang van een IKEA-filiaal ten val is gekomen. Zij heeft hierdoor (letsel)schade opgelopen. De bezoekster stelt dat zij is uitgegleden over een glad stoepgedeelte en houdt het IKEA-filiaal daarvoor aansprakelijk.

Het IKEA-arrest was aanleiding voor Sheralyn Heideman en Ronna Rutten om de huidige stand van zaken van de aansprakelijkheid voor vallen en uitglijden in (semi-)openbare ruimtes te bestuderen. Volgens Sheralyn en Ronna kan het onrechtmatigheidsaspect in dit soort aansprakelijkheidszaken vanuit bewijsrechtelijk oogpunt worden onderverdeeld in twee verschillende stappen. Het onderscheid tussen de twee stappen wordt gemaakt door het leggen van een risicodrempel. Deze drempel wordt pas behaald indien sprake is van een “te” gevaarlijke situatie. Het onderscheiden van deze stappen heeft naar mening van de auteurs grote invloed op de bewijslastverdeling tussen partijen. Sheralyn en Ronna signaleren hoe dit tot op heden in de praktijk wordt toegepast en hoe dit mogelijk in de toekomst kan worden verbeterd.

Deel dit artikel

Relatedarticles

Newsletter


Would you like to be kept up to date on important developments and updates, please subscribe to our newsletter here!

©2024 Van Traa advocaten N.v. All rights reserved