Voedselveiligheid en import- en exportrestricties

Handelaren lijken steeds vaker geconfronteerd te worden met import- en exportrestricties verband houdende met overschrijding van de maximale residuwaardes (‘MRL’; Maximum Residue Level). Bij bepaalde overschrijdingen is het dan niet langer toegestaan de goederen in te voeren respectievelijk uit te voeren. Wij adviseren cliënten over de mogelijkheden en onmogelijkheden, houden zo nodig aansprakelijkstellingen van afnemers af en verhalen eventuele schade op toeleveranciers dan wel andere betrokken partijen.

Relevante regelgeving is onder meer:

Verder lijken handelaren in biologisch product ook steeds vaker te maken te hebben met decertificering van biologisch product, dat wil zeggen dat het product niet langer als biologisch mag worden verhandeld met substantiële financiële schade tot gevolg. Relevante regelgeving is onder meer:

Publicaties Voedselveiligheid en import- en exportrestricties

Heldere zaken

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2020 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden