Aanmelden Van Traa Shipping Event 3 december 2020

Op donderdag 3 december 2020 organiseert Van Traa Advocaten online het ‘Van Traa Shipping Event’. Het programma duurt van 15:30 – 16:30 uur.

We staan stil bij het vertrek van Olivier Böhmer, zijn grote betekenis voor Van Traa en zijn vertrek naar de rechterlijke macht. Ook blikken wij vooruit op de verdere vormgeving van onze maritieme praktijk.

Jolien Kruit en Nol van Hal praten u graag bij over praktische en actuele ontwikkelingen uit de maritieme praktijk.
 
Beperking volgens Bunker- of Olieverontreinigingsverdrag?
Bewijsvergaring revisited, door Jolien Kruit

Op 23 juni 2018 stroomde er vanuit het m.s. “Bow Jubail” ongeveer 217 ton bunkerolie de Rotterdamse haven in. De eigenaar van de “Bow Jubail”, aangesproken door gedupeerden, verzocht daarop zijn aansprakelijkheid globaal te beperken op basis van het Bunkerverdrag jo. het LLMC 1996. Maar zijn die verdragen wel toepassing? Of geldt eigenlijk het CLC (Olieverontreinigings-verdrag), waaronder de vergoedingsplicht veel hoger is?
Jolien bespreekt het recente arrest van het Hof Den Haag, waarin het Hof bij de beantwoording van deze vragen veel waarde toekent aan de wijze van bewijsvergaring.

De hackende hulpverlener, door Nol van Hal

Heeft de hackende hulpverlener recht op hulploon? Schepen zullen in de toekomst autonoom de zeeën en binnenwateren bevaren. Een risico is dat kwaadwillenden inbreken op de computersystemen aan boord en de controle over dergelijke autonome schepen overnemen. Heeft een ethische hacker die vanuit zijn zolderkamer het schip ‘bevrijdt’ en de controle weer teruggeeft aan de rederij recht op hulploon? Of bestaat alleen een recht op hulploon voor door schepen verleende hulp?
Nol bespreekt deze vragen in zijn presentatie.

U kunt zich hier aanmelden. Indien u collega’s of andere geïnteresseerden voor dit evenement kent, aarzelt u dan niet om deze uitnodiging aan hen door te zenden.

Wij kijken ernaar uit u op 3 december 2020 te mogen begroeten!

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2020 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden