Berry Pasztjerik

Advocaat

Sinds 2016 werkt Berry bij Van Traa. Hij is werkzaam binnen de praktijkgroep Verzekering & Aansprakelijkheid. Hij behandelt voornamelijk zaken op het gebied van (goederentransport)verzekeringen, aansprakelijkheid en luchtvaart.

Berry voltooide in 2016 de gespecialiseerde master Aansprakelijkheid & Verzekering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder volgde hij aan dezelfde universiteit al de master Rechtsgeleerdheid (variant Privaatrecht). Zijn master Aansprakelijkheid & Verzekering rondde Berry af met een scriptie over de opzetclausule in verzekeringspolissen. Over dit onderwerp sprak hij in december 2017 ook op het A&V Symposium “Opzet en verzekerbare schade onder de aansprakelijkheidsverzekering” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Berry zit in de Activiteitencommissie 2017/2018 van de Jonge Balie Rotterdam, een vereniging voor alle jonge advocaten in het Arrondissement Rotterdam. Hij is lid van de Vereniging Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) en de Vereniging voor Verzekerings Wetenschap (VvVW).

Praktijk
Verzekering & Aansprakelijkheid
Taal
Nederlands, Engels

Heldere zaken

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2018 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden